TinkerTech Logo

CAD-RITNINGCAD-DESIGN OCH CAD-KONSTRUKTION

TinkerTech erbjuder professionell CAD-design, mekanisk design, CAD-ritning, beräkning och CAD-konstruktion.

Vårt kontor har vi utanför Borlänge, Dalarna. Men vi arbetar med kunder i hela landet.

CAD-RITNING

Kontakt

CAD-DESIGN

TinkerTech
Rickard Hellgren

KONSTRUKTION

Mob: 070-307 76 32
Epost: info@tinkertech.se